Image of Bampton Town Hall. Oxfordshire

Bampton Town Hall. Oxfordshire

£80.00Framed watercolour in ink and wash style
Size 520 x 370